Opłaty

Pełna opłata rejestracyjna: 900 PLN do 15.07.2018 r. oraz 950 PLN po 15.07.2018 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłata nie zawiera kosztów przejazdu i hotelu.
Opłata za osobę towarzyszącą: 450 PLN do 15.07.2018 r. oraz 500 PLN po 15.07.2018 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację. Opłata nie zawiera materiałów konferencyjnych, kosztów przejazdu i hotelu.
Opłatę rejestracyjną należy zapłacić przelewem bankowym na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki
ul. Solec 38/103
00-394 Warszawa
Tytuł przelewu: Konferencja KKIO2018 + imię i nazwisko uczestnika + id referatu

Polscy uczestnicy płacą za konferencję w złotych polskich.
Po wpłynięciu płatności organizatorzy wystawiają fakturę zgodnie z danymi wpłacającego.
W przypadku, gdy faktura ma być wystawiona na inny podmiot, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty, prosimy o podanie danych płatnika do faktury na adres: kkio2018@wat.edu.pl
W e-mailu prosimy podać: nazwę firmy, adres, NIP oraz id referatu.