KKIO’18 – Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 27.09 – 28.09.2018, Pułtusk

Cele i misja konferencji

KKIO to pierwsza polska seria konferencji poświęcona inżynierii oprogramowania. Od 1999 r. dotyczy ona zarówno zagadnień z obszarów badań i praktyki. Jest organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Najbliższa, 20 z rzędu edycja, odbędzie się w Pułtusku, w historycznym mieście pod Warszawą. Do Pułtuska można z łatwością dojechać autobusem z Warszawy (czas dojazdu to około 1 godz.).
Motto tegorocznej konferencji to:

“Inżynieria oprogramowania systemów: badania i praktyki”

Celem KKIO 2018 jest stymulowanie badań i promocja współpracy między przedstawicielami nauki i przemysłu oraz instytucji rządowych. W szczególności KKIO’18 będzie stanowiło forum do prezentacji wyników badań naukowych, wyzwań naukowych stojących przed przemysłem, osiągnięć naukowych które mogłyby zaadresować te problemy. Będzie ona również platformą do kontaktów, inicjujących współpracę między środowiskami naukowymi i przemysłowymi, dla projektów krajowych i międzynarodowych (np. Horyzont 2020). Konferencja ta pozwala kadrze kierowniczej z branży, organizacji prywatnych i organów rządowych poszerzyć swoją wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, aby poznać najnowsze osiągnięcia w badaniach i praktyce w obszarze inżynierii oprogramowania.

Zapraszamy naukowców, doktorantów, inżynierów i przedstawicieli biznesu do przesyłania artykułów na temat badań, prac badawczo-rozwojowych, studiów przypadków, edukacji w zakresie inżynierii oprogramowania i zastosowań oprogramowania w systemach przemysłowych. Dokumenty można pisać po angielsku lub po polsku. Ponadto jesteśmy otwarci na propozycje workshopów, paneli dyskusyjnych i tutoriali.

Tegoroczna edycja zbiega się z 70. rocznicą informatyki w Polsce i 50. rocznicą Cybernetyki.

Zaakceptowane prace zostaną opublikowane w specjalnym tomie Studies in Computational Intelligence, Springer::
Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering
Książki z tej serii są dostarczane przez Springera do WoS, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink  (zapewnia to 15 punktów według MNiSW).  Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do przedłożenia poprawionych i rozszerzonych wersji swoich artykułów do prestiżowych czasopism.
Other publications are available on the website.
 Z przyjemnością informujemy, że KKIO’16 Software Engineering Conference Proceedings “Software Engineering: Challenges and Solutions” która pojawiła się w serii “Studies in Computational Intelligence” i jest teraz indeksowana przez Web of Science and Scopus.

Formuła konferencji

KKIO’2018 będzie obejmować zarówno ścieżki naukowe i biznesowe, w następujących postaciach:

 • zaproszone wykłady ze świata nauki, przemysłu i administracji prezentacje prac badawczych
 • prezentacje prac badawczych
 • prezentacje referatów dotyczących świata przemysłu
 • sesje plakatowe
 • panele dyskusyjne
 • warsztaty szkoleniowe, warsztaty badawcze i biznesowe
 • prezentacje firm

Adresaci KKIO

Konferencja adresowana jest do:

 • badacze w dziedzinie inżynierii oprogramowania i systemów oprogramowania
 • inżynierów i firm programistycznych
 • menedżerów i administratorów systemów oprogramowania
 • przedstawicieli organów administracji
 • wszyscy interesujący się systemami oprogramowania i ich aplikacjami w praktyce biznesowej