Organizers and Committees

Organizing institutions:

Steering Committee:

 • Marek Bolanowski, Rzeszow University of Technology, Poland
 • Stanislaw Jarzabek, Bialystok University of Technology, Poland
 • Piotr Kosiuczenko, Military University of Technology in Warsaw, Poland
 • Lech Madeyski, Wrocław University of Science and Technology, Poland
 • Michał Smialek, Warsaw University of Technology, Poland
 • Mirosław Ochodek, Poznań University of Technology, Poland
 • Aneta Poniszewska-Maranda, Lodz University of Technology, Poland
 • Bogumiła Hnatkowska, Wrocław University of Science and Technology, Poland

Program Committee Chairs:

 • Sylwia Kopczyńska
 • Bartosz Walter

Program Committee Members (Research):

 • Miklos Biro (SCCH, Hungary)
 • Ilona Bluemke (PW)
 • Marek Bolanowski (PRz)
 • Marian Bubak (AGH)
 • Jacek Dajda (AGH)
 • Jacek Dąbrowski
 • Krzysztof Goczyła (PG)
 • Paweł Gora (UW)
 • Bogumiła Hnatkowska (PWr)
 • Zbigniew Huzar (PWr)
 • Stanisław Jarząbek (PB)
 • Aleksander Jarzębowicz (PG)
 • Krzysztof Kurowski (PCSS)
 • Lech Madeyski (PWr)
 • Zygmunt Mazur (PWr)
 • Jerzy Nawrocki (PUT)
 • Andrzej Paszkiewicz (PRz)
 • Łukasz Radliński (ZUT)
 • Aneta Poniszewska-Maranda (PŁ)
 • Sławomir Samolej (PRz)
 • Mirosław Staroń (Unv. Gothenburg, Sweden)
 • Andrzej Stasiak (WAT)
 • Krzysztof Stencel (UW)
 • Jakub Swacha (USz)
 • Tomasz Szmuc (AGH)
 • Marcin Szpyrka (AGH)
 • Michał Śmiałek (PW)
 • Adam Trendowicz (Fraunhofer IESE, Germany)
 • Krzysztof Wnuk (BTH, Sweden)

Program Committee Members (Industry) :

 • Paweł Baszuro (Goldman Sachs)
 • Dariusz Dwornikowski (Nordcloud)
 • Aleksandra Kornecka (OLX Group)
 • Michał Maćkowiak (PUT, Netguru)
 • Zbigniew Moćkun (Wunderman Thompson Technology)
 • Marcin Werla (Qatar National Library)
 • Marcin Wolski (PCSS)