Zakres tematyczny konferencji

Zakres konferencji obejmuje poniższe zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczony):

Ścieżka naukowa Ścieżka przemysłowa

Badania

 • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
 • Architektura i projektowanie oprogramowania
 • Automatyzacja wytwarzania oprogramowania, narzędzia i środowiska
 • Zarządzanie konfiguracją i zmianami
 • Obliczenia w chmurze
 • Empirystyczne podejście do inżynierii oprogramowania
 • Metody formalne, weryfikacja i synteza oprogramowania
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Wytwarzanie oprogramowania zorientowane na modele
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Oprogramowanie otwarte
 • Języki i metody programowania
 • Systemy czasu rzeczywistego i systemy wbudowane
 • Wytwarzanie oprogramowania dla Internetu rzeczy
 • Inżynieria wymagań
 • Ekonomika, zarządzanie i metryki oprogramowania
 • Procesy cyklu życia oprogramowania
 • Udoskonalanie procesu wytwarzania oprogramowania
 • Linie produkcyjne, ponowne użycie i inżynieria wsteczna oprogramowania
 • Jakość oprogramowania
 • Testowanie oprogramowania, lokalizacja i usuwanie defektów
 • Wytwarzanie oprogramowania ukierunkowane na użytkownika

Edukacja

 • Nowe przedmioty i curricula
 • Narzędzia i e-learning
 • Doświadczenia dydaktyczne
 • Stanowiska i opinie
 • Systemy oprogramowania, metody i technologie systemów oprogramowania dla biznesu i praktyki gospodarczej
 • Systemy oprogramowania, metody i technologie systemów oprogramowania dla administracji
 • Problemy i bariery transferu rozwiązań informatycznych do praktyki gospodarczej
 • Metody oceny i analizy użyteczności systemów oprogramowania
 • Studia przypadków, w tym wdrożenia projektów z kategorii R+D
 • Raporty dotyczące doświadczeń
 • Edukacja

Sesje specjalne

 • Zastosowaniem informatyki w medycynie,
 • Budowa oprogramowania dla systemów czasu rzeczywistego
 • Sesja specjalna poświęcona jubileuszowi 70-lecia Informatyki polskiej i w jej ramach 50-lecia powstania Wydziału Cybernetyki

Warsztaty

 • “Bezpieczeństwo aplikacji IoT”
 • “Informatyka śledcza – Wykrywanie kradzieży własności intelektualnej w procesach budowy systemów informatycznych” (studia przypadków)
 • ” Inżynieria wymagań w sektorze publicznym”