Ważne daty

Konferencja: 27 -28.09.2018r.

 

Rejestracja i płatność

Rejestracja wczesna (do): 30.06.2018
Rejestracja późna (do): 25.08.2018

Artykuły w j. angielskim (międzynarodowy wydawca)

Nadsyłanie abstraktów (zalecane): 14.04.2018
Nadsyłanie artykułów: 21.04.2018
Powiadomienie o akceptacji: 21.05.2018
Nadesłanie pełnej wersji: 30.05.2018
Rejestracja: 30.05.2018

Artykuły w j. polskim lub j. angielskim (polscy wydawcy)

Nadsyłanie abstraktów (zalecane): 24.05.2018
Nadsyłanie artykułów: 30.05.2018
Powiadomienie o akceptacji: 23.06.2018
Nadesłanie pełnej wersji: 30.06.2018
Rejestracja wczesna (do): 29.06.2018
Rejestracja późna (do): 24.08.2018

Sesje specjalne/Warsztaty

Nadsyłanie artykułów w (Springer): 21.04.2018
Nadsyłanie artykułów (polscy wydawcy): 30.05.2018

Panele dyskusyjne, warsztaty szkoleniowe/biznesowe

Nadsyłanie propozycji: 30.05.2018
Powiadomienie o akceptacji: 22.06.2018