Zakres tematyczny konferencji

Zakres konferencji obejmuje poniższe zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczony):

Ścieżka naukowa Ścieżka przemysłowa
 • Badania
  • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
  • Architektura i projektowanie oprogramowania
  • Automatyzacja wytwarzania oprogramowania, narzędzia i środowiska
  • Zarządzanie konfiguracją i zmianami
  • Obliczenia w chmurze
  • Empirystyczne podejście do inżynierii oprogramowania
  • Metody formalne, weryfikacja i synteza
  • Interakcja człowiek-komputer
  • Wytwarzanie oprogramowania zorientowane na modele
  • Systemy informatyczne w medycynie
  • Oprogramowanie otwarte
  • Języki i metody programowania
  • Systemy czasu rzeczywistego i osadzone
  • Inżynieria wymagań
  • Ekonomika, zarządzanie i metryki oprogramowania
  • Procesy cyklu życia oprogramowania
  • Udoskonalanie procesu wytwarzania oprogramowania
  • Linie produkcyjne, ponowne użycie i inżynieria wsteczna oprogramowania
  • Jakość oprogramowania
  • Testowanie oprogramowania, lokalizacja i usuwanie defektów
  • Wytwarzanie oprogramowania ukierunkowane na użytkownika
 • Edukacja
  • Nowe przedmioty i curricula
  • Narzędzia i e-learning
  • Doświadczenia dydaktyczne
  • Stanowiska i opinie
 • Systemy oprogramowania, metody i technologie systemów oprogramowania dla biznesu i praktyki gospodarczej
 • Systemy oprogramowania, metody i technologie systemów oprogramowania dla administracji
 • Problemy i bariery transferu rozwiązań informatycznych do praktyki gospodarczej
 • Metody oceny i analizy użyteczności systemów oprogramowania
 • Studia przypadków, w tym wdrożenia projektów z kategorii R+D
 • Raporty dotyczące doświadczeń
 • Stanowiska i opinie