Opłaty

Pełna opłata rejestracyjna: 900 PLN do 15.08.2017 r. oraz 1000 PLN po 15.08.2017 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłata nie zawiera kosztów przejazdu i hotelu.
Opłata dla członków PTI: 800 PLN do 15.08.2017 r. oraz 900 PLN po 15.08.2017 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłata nie zawiera kosztów przejazdu i hotelu.
Opłata dla członków Komitetów: Sterującego, Programowego, Organizacyjnego bez zgłoszonego referatu: 350 PLN do 15.08.2017 r. oraz 450 PLN po 15.08.2017 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację. Opłata nie zawiera kosztów przejazdu i hotelu.
Opłata za osobę towarzyszącą: 350 PLN do 15.08.2017 r. oraz 450 PLN po 15.08.2017 r. Opłata zawiera udział w konferencji i warsztatach, przerwy kawowe, uroczystą kolację. Opłata nie zawiera materiałów konferencyjnych, kosztów przejazdu i hotelu.
Opłata za kolejny artykuł: 200 PLN.  Zakłada się, że osoba, która wygłosi artykuł, wniosła pełną opłatę rejestracyjną za inny artykuł.
Opłatę rejestracyjną należy zapłacić przelewem bankowym na konto:

BZ WBK 4 O/Warszawa
58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
Oddział Podkarpacki PTI
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tytuł przelewu: Konferencja KKIO2017 + imię i nazwisko uczestnika + id referatu

Polscy uczestnicy płacą za konferencję w złotych polskich.
Po wpłynięciu płatności organizatorzy wystawiają fakturę zgodnie z danymi wpłacającego.
W przypadku, gdy faktura ma być wystawiona na inny podmiot, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty, prosimy o podanie danych płatnika do faktury na adres: kkio2017@prz.edu.pl
W e-mailu prosimy podać: nazwę firmy, adres, NIP oraz id referatu.