Warsztaty

W ramach konferencji odbędą się następujące warsztaty:

 • Wprowadzenie do chmury obliczeniowej Microsoft Azure (Workshop 1)
 • Metodologia tworzenia aplikacji w chmurze Microsoft Azure (Workshop 2)
 • Unity3D do symulacji naukowych i zastosowań dydaktycznych (Workshop 3)
 • 3x Z – Zrekrutować, zmotywować, zatrzymać – czyli pracownik IT pilnie poszukiwany (Workshop 4)
 • Aspekty wytwarzania oprogramowania jako wyrobu medycznego (Workshop 5)
 • Od wymagań do kodu w mgnieniu oka (Workshop 6)

Wstęp na warsztaty jest wolny od opłat. Pierwszeństwo mają uczestnicy konferencji. Udział w warsztatach wymaga rejestracji.

Wprowadzenie do chmury obliczeniowej Microsoft Azure (Workshop 1)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Karol Żak
Afiliacja: Microsoft Polska
E-mail: karol.zak@microsoft.com

Karol Żak pracuje jako Techniczny Ewangelista w firmie Microsoft Polska. Jako pracownik Microsoft zajmuje się szkoleniem i współpracą ze środowiskiem IT oraz twórcami oprogramowania z całej Polski i Europy. Pasjonuje go technologia i chętnie dzieli się swoją wiedzą o najnowszych narzędziach programistycznych i różnych aspektach wytwarzania oprogramowania.

Język:

Polski

Opis:

Podczas tej sesji zostanie zaprezentowana koncepcja chmury obliczeniowej oraz jej wady i zalety. Podczas prezentacji uczestnicy poznają takżę podstawowe funkcjonalności i usługi, które można wykorzystać na platformie Microsoft Azure.

Czas trwania:

4.5h

Zarys:
 1. Wprowadzenie do chmury obliczeniowej
 2. Czym jest Microsoft Azure?
 3. Przekrój usług
Ograniczenia:

Brak

Metodologia tworzenia aplikacji w chmurze Microsoft Azure (Workshop 2)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Karol Żak
Afiliacja: Microsoft Polska
E-mail: karol.zak@microsoft.com

Karol Żak pracuje jako Techniczny Ewangelista w firmie Microsoft Polska. Jako pracownik Microsoft zajmuje się szkoleniem i współpracą ze środowiskiem IT oraz twórcami oprogramowania z całej Polski i Europy. Pasjonuje go technologia i chętnie dzieli się swoją wiedzą o najnowszych narzędziach programistycznych i różnych aspektach wytwarzania oprogramowania.

Język:

Polski

Opis:

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w tematykę chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia związane z usługami pozwalającymi na tworzenie aplikacji i rozwiązań w oparciu o Microsoft Azure. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi technikami wdrażania wydajnych, rozproszonych i wysoce skalowalnych aplikacji i rozwiązań w oparciu o takie technologie jak: App Service, Azure Storage, Virtual Machines, Azure SQL Database, DocumentDB, Azure Functions, Cognitive Services i wiele więcej.

Czas trwania:

4.5h

Zarys:
 1. Wprowadzenie do chmury obliczeniowej
 2. Czym jest Microsoft Azure?
 3. Przekrój usług
 4. Infrastructure as a Service
 5. Platform as a Service
 6. App Service, Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps
 7. Serverless Computing i Azure Functions
 8. Usługi danych: Azure SQL Database, Document DB, Azure Storage
Ograniczenia:

Do 20 uczestników

Unity3D do symulacji naukowych i zastosowań dydaktycznych (Workshop 3)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Michał Wroński
Afiliacja: Politechnika Rzeszowska
E-mail: mwronski@prz.edu.pl

Michał Wroński jest asystentem na Politechnice Rzeszowskiej. Główne zainteresowania naukowe to statystyka nieekstensywna i symulacje fizyczne, pracuje również ze specjalistami inżynierii oprogramowania przy tworzeniu oprogramowania CAD/CAM do druku 3D.

Język:

Polski lub angielski

Opis:

W ostatnich latach wiele zintegrowanych środowisk do tworzenia gier komputerowych zostało udostępnionych publicznie. Podczas warsztatów przyjrzymy się jednemu z nich – Unity3D. Zaczniemy od przeglądu głównych jego cech, z dużym naciskiem na aspekty, które odróżniają ten konkretny silnik od pozostałych. W części praktycznej zajmiemy się importem obiektów, pisaniem i dołączaniem skryptów oraz wykorzystaniem wbudowanych elementów Unity które mogą przydać się w symulacjach. Na koniec zajmiemy się możliwościami dydaktycznymi Unity, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą zwiększyć zainteresowanie studentów językami i technikami programowania.

Czas trwania:

2.5h

Zarys:

Jest to praktyczny kurs skierowany do naukowców i nauczycieli przybliżający korzystanie z funkcji Unity3d w symulacji i nauczaniu programowania i inżynierii oprogramowania.

Ograniczenia:

Brak

3x Z – Zrekrutować, zmotywować, zatrzymać – czyli pracownik IT pilnie poszukiwany (Workshop 4)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Iga Chmielińska
Afiliacja: SoftSystem Sp. z o.o.
E-mail: iga.chmielinska@gmail.com
Strona domowa: http://www.softsystem.pl

Aktualnie pracuje w firmie SoftSystem Sp. z o.o. w Rzeszowie, na stanowisku Koordynator Projektów. Posiada 16 letnie doświadczenie w branży informatycznej. Certyfikowany HR Business Partner oraz Coach. Wierzy, że organizację tworzą przede wszystkim ludzie. W swojej pracy z nimi łączy wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz elementów prawa, z których czerpie inspiracje do poszukiwania optymalnych dróg prowadzących wprost do wyznaczonego tak przez pracodawcę jaki i pracownika celu.

Język:

Polski

Opis:

Rynek IT w chwili obecnej z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać rynkiem pracownika. Firmy informatyczne walczą o najlepszego specjalistę i w walce tej nie przebierają w środkach. Do działów rekrutacji wkracza sztuczna inteligencja (AI) oraz lean management. Kluczową role w procesie rekrutacji odgrywa czas, miejsce, sposób dotarcia do kandydata, profil kandydata oraz jego oczekiwania i motywacja do zmiany. Nie wystarczy jednak już tylko zdobyć pracownika. Trzeba go jeszcze w firmie zatrzymać, a to staje się coraz większym wyzwaniem. Obecnie średni czas zatrudnienia programisty w jednej firmie szacuje się na około 30 miesięcy. Struktura zatrudnienia w firmach stopniowo się zmienia i wkrótce przeważać będą przedstawiciele pokolenia Y. Jak zatem zbudować politykę personalną w stosunku do przedstawicieli pokolenia Y, którzy będą stanowić coraz większy odsetek wśród zatrudnionych? Biorąc pod uwagę postawę, oczekiwania i potrzeby tej generacji pracowników, warto zastanowić się, jakich narzędzi należy użyć, by zatrzymać ich w organizacji jak najdłużej (doskonalenie i rozwój, system motywacji i nagradzania pokolenia Y, równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, udzielanie informacji zwrotnej itd.) Firmy dysponują coraz większym wachlarzem możliwości i bądźcie pewni, nie zawachają się ich użyć.

Czas trwania:

1,5 h

Zarys:
 1. Narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji.
 2. Charakterystyka pokolenia X i Y oraz różnice pomiędzy zarządzaniem przedstawicielami tych pokoleń.
 3. Narzędzia i metody pomagające w zmotywowaniu i zatrzymaniu pracownika.
Ograniczenia:

Brak

Aspekty wytwarzania oprogramowania jako wyrobu medycznego (Workshop 5)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Michał Madera
Afiliacja: SoftSystem Sp. z o.o.
E-mail: michalmadera@gmail.com
Strona domowa: http://www.softsystem.pl

Aktualnie prowadzi Dział Badawczy w firmie SoftSystem Sp. z o.o. w Rzeszowie, pracuje na stanowisku Dyrektora do spraw badań i rozwoju, posiada 15 letnie doświadczenie w wytwarzaniu laboratoryjnych systemów informatycznych, w obszarach: genetyka, cytometria przepływowa oraz raportowanie medyczne. Obecnie również doktorant na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej pracuje nad zastosowaniem inteligencji obliczeniowej w medycynie.

Język:

Polski

Opis:

Wykład ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania dla medycyny. Omówione zostaną kryteria kwalifikowania oprogramowania jako wyrobu medycznego oraz szereg związanych z tym konsekwencji dla producenta. Zostaną przedstawione aspekty prawne i praktyczne przygotowania oprogramowania wykorzystywanego w diagnostyce medycznej oraz wskazane różnice pomiędzy rynkami: polskim, europejskim oraz amerykańskim. Zostaną zaprezentowane wybrane przykłady systemów medycznych oraz ich charakterystyka w kontekście wymienionych klasyfikacji.

Czas trwania:

2h

Zarys:
 1. Klasyfikacja wyrobu medycznego oraz oprogramowania diagnostycznego
 2. Obowiązki producenta oprogramowania medycznego – aspekty prawne w UE i USA
 3. Przykłady oprogramowania i ich klasyfikacja
Ograniczenia

Brak

Od wymagań do kodu w mgnieniu oka (Workshop 6)

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Michał Śmiałek
Afiliacja: Politechnika Warszawska
E-mail: michal.smialek@ee.pw.edu.pl

Michał Śmiałek posiada habilitację z dziedziny informatyki. Aktualnie jest profesorem Politechniki Warszawskiej, nauczał także na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie oraz działał jako doradca i opiekun w firmie Infovide-Matrix. Dr Śmiałek posiada prawie 20-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania, jako programista, analityk, inżynier procesów i kierownik projektów. Jest certyfikowanym instruktorem Rational Unified Process. Michał Śmiałek poprowadził około 200 edycji różnych kursów i ćwiczeń z zakresu inżynierii oprogramowania (programowanie w oparciu o model, inżynierii wymogów) dla największych banków polskich i międzynarodowych, firm telekomunikacyjnych, firm ubezpieczeniowych i w ramach konferencji (np. Na konferencji MODELS ). Zajmuje się badaniami i nauczaniem w zakresi programowania w oparciu o model, inżynierią językową, wymaganiami inżynieryjnymi i ponownym wykorzystaniem oprogramowania. Opublikował około 100 dokumentów, raportów i książek, w tym “Understanding UML. Methods of object modelling” opublikowane przez wydawnictwo Helion i “From Requirements to Java in a Snap” opublikowanym przez wydawnictwo Springer. Był kierownikiem naukowym europejskiego projektu “ReDSeeDS” (www.redseeds.eu) i prowadził zespół WUT w ramach projektu 6FP ICT “REMICS” (www.remics.eu).

Język:

Angielski lub polski w zależności od uczestników

Opis:

Kierownicy projektów programistycznych marzą o rozwiązaniach, które pozwolą zmienić wymagania specyfikacji bezpośrednio na kod. Wymogi inżynieryjne oparte o model nie obiecują cudów jednak oferują rozwiązanie pozwalające na znacznie krótsze osiągnięcie celu. Jego obietnica jest powiązana z możliwością zdefiniowania wymogów w rygorystyczny, oparty o model sposób a następnie automatycznie wygenerowanie dokładnych modeli w tym działający kod. Podczas warsztatów pokażemy, że jest to możliwe z poziomu diagramu przypadków użycia. Pokażemy jak napisać scenariusz wykorzystując diagramy przypadków użycia, które są zrozumiałe dla ekspertów biznesowych w szerokim zakresie dziedzin a jednocześnie wystarczająco dokładne dla transformacji automatycznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają język wymaganej specyfikacji (RSL), który jest zdefiniowany, jako głównie model meta. Zaprezentujemy także i przeprowadzimy warsztaty używając nowych narzędzi (ReDSeeDS), które pozwalają na sprecyzowanie modeli RSL a następnie przetłumaczenie ich w diagramy modeli i w pełni dynamiczny kod w języku Java. Pokażemy, że z bazujących na diagramach przypadków użycia wymaganiach połączonych z koncepcyjnym modelem dziedzin cały kod dla logiki aplikacji jak i interfejsu może zostać wygenerowany automatycznie. Co więcej kod logiczny dziedzin może zostać uruchomiony z poziomu wymagań słownikowego i czasowników.

Czas trwania:

3 – 4 godziny

Zarys:

Cześć pierwsza – Wprowadzenie do inżynierii wymogów opartych o model
Część druga – Wprowadzenie do języka specyfikacji bazującego o model wymogów
Część trzecia – Tłumaczenie modeli RSL do kodu

Ograniczenia

Brak