Wydawnictwo

Po pozytywnej recenzji wszystkie referaty zgłoszone do sesji głównej lub sesji specjalnych zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

Wszystkie prace w języku angielskim, przysłane przed wyznaczonymi datami będą podlegać recenzji i selekcji pod kątem publikacji w jednym z wydawnictw, dla którego termin zgłaszania jeszcze nie upłynął. Praca zostanie opublikowana na podstawie recenzji i decyzji Komitetu Programowego w tym wydawnictwie, które jest możliwie najlepiej punktowane.

Autorzy wybranych artykułów zostaną zaproszeni do zgłoszenia rozszerzonej wersji prac do jednego z następujących czasopism:

  • Specjalnego wydania czasopisma International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IF=0.362, 15 punktów MNiSW). Czasopismo figuruje na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rzeczpospolita Polska). Patrz: http://www.worldscientific.com/worldscinet/ijseke
  • e-Informatica Software Engineering Journal (9 punktów MNiSW). Patrz: http://www.e-informatyka.pl/