O konferencji

XVIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Wroclaw

Misja i cele konferencji

KKIO jest serią konferencji organizowanych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), poświęconych badaniom i praktykom stosowanym w inżynierii oprogramowania. Konferencja w 2016 roku jest już osiemnastą z cyklu, a jej misję określa hasło:

„Lepsze oprogramowanie = efektywniejsza gospodarka: wyzwania i rozwiązania”

Celem KKIO 2016 jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, biznesowymi oraz przedstawicielami administracji. W szczególności KKIO 2016 ma być forum prezentacji problemów i potrzeb organizacji (przemysłu), dorobku naukowego, który te problemy i potrzeby może zaspokajać oraz miejscem nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować wspólnie realizowanymi innowacyjnymi projektami w ramach programów międzynarodowych, Inteligentny Rozwój, czy Horyzont 2020. Do celów KKIO 2016 należy również propagowanie wiedzy wśród kadr menedżerskich organizacji oraz instytucji państwowych na temat inżynierii oprogramowania oraz możliwości alokacji najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania i systemów oprogramowania w kierowanych organizacjach.

Zapraszamy naukowców, doktorantów oraz przedstawicieli biznesu do nadsyłania prac badawczych, badawczo-rozwojowych, aplikacyjnych, dotyczących edukacji w zakresie inżynierii oprogramowania oraz zastosowań oprogramowania w biznesie. Prace mogą być redagowane w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo, mile widziane będą propozycje dotyczące prowadzenia sesji specjalnych/warsztatów, jak również paneli dyskusyjnych i warsztatów szkoleniowych/biznesowych.

Springer Wybrane referaty zgłoszone do sesji głównej lub sesji specjalnych zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej Advances in Intelligent Systems and Computing, 2016.  Książki tej serii są wysyłane do zaindeksowania w bazach ISI Web of Science, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.

Autorzy najlepszych artykułów zostaną zaproszeni do zgłoszenia rozszerzonej wersji prac do jednego z następujących czasopism:

W 2016 roku konferencja odbędzie się we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury.
Wroclaw

Formuła konferencji

KKIO 2016 będzie realizowana w ramach dwóch ścieżek: naukowej i biznesowej w następujących formach:

 • wykłady zaproszonych prelegentów, przedstawicieli przemysłu, nauki i administracji państwowej,
 • prezentacja referatów naukowych,
 • prezentacja referatów z przemysłu, w tym z kategorii R+D,
 • sesje plakatowe,
 • panele dyskusyjne,
 • warsztaty szkoleniowe (narzędzia, metodyki),
 • warsztaty biznesowe (prezentacje firm).

Adresaci

Konferencją powinni zainteresować się:

 • naukowcy zajmujący się zagadnieniami inżynierii oprogramowania i systemami oprogramowania, w tym dla biznesu i administracji,
 • menedżerowie firm oferujących systemy oprogramowania,
 • menedżerowie i administratorzy poszukujący systemów oprogramowania dla swoich organizacji,
 • menedżerowie jednostek administracji państwowej,
 • zainteresowani systemami oprogramowania oraz ich aplikacjami w praktyce gospodarczej,
 • zainteresowani uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych lub ekonomii.