Warsztaty

W ramach konferencji odbędą się następujące warsztaty:

Wstęp na warsztaty jest wolny od opłat. Pierwszeństwo mają uczestnicy konferencji. Udział w warsztatach wymaga rejestracji.

Ponowne wykorzystanie oprogramowania – metoda Linii Produktów Programowych

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Stanisław Jarząbek
Afiliacja: Bialystok University of Technology
E-mail: s.jarzabek@pb.edu.pl

Stanisław Jarząbek jest profesorem na Politechnice Białostockiej. Otrzymał tytuł magistra i doktora na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się inżynierią oprogramowania (ponownym wykorzystaniem kodu i konserwacją), oraz mHealth – wykorzystaniem technologii mobilnych do poprawy usług opieki zdrowotnej. Współpracuje z przemysłem, gdzie znalazła zastosowanie metoda ponownego wykorzystania oprogramowania, opracowana w jego laboratorium. Jest autorem książki “Effective Software Maintenance and Evolution: Reuse-based Approach”, wydanej przez CRC Press w 2007 r. Jest autorem ponad 100 publikacji. Prowadził wiele tutoriali o zasięgu międzynarodowym.

Język:

Poliski lub angielski

Opis:

• Czy zdarza Ci się rozwiązywać podobne problemy projektowe i pisać wiele razy podobny kod?
• Czy zajmujesz się rozwojem i utrzymaniem wielu wersji tej samej aplikacji – dla różnych klientów lub platform?
• Czy ponownie wykorzystujesz kod przez replikację jego fragmentów, czy plików (“kopiuj-wklej-modyfikuj”), aby utworzyć nowe wersje aplikacji z istniejących?
• Czy zmagasz się z utrzymaniem nadmiernie skomplikowanych programów, podatnych na błędy?

Jeśli odpowiedź na niektóre z powyższych pytań brzmi “tak” – ten tutorial jest dla Ciebie. Zapozna on uczestników z technikami projektowania oprogramowania dostosowanego do wielokrotnego wykorzystania, które może być elastycznie konfigurowane i dostosowane do zmieniających się wymagań.

W ramach tutoriala zaprezentowany zostanie aktualny stan wiedzy na temat podejścia do ponownego wykorzystania kodu opartego o Linie Produktów Programowych (Software Product Line, SPL). SPL tworzy bazę pojęciową, pozwalającą odpowiedzieć na zadane powyżej pytania w efektywny sposób. Idea SPL sugeruje skupić się na rodzinie podobnych systemów oprogramowania (na przykład aplikacji internetowych czy aplikacji mobilnych), a później rozwijać i utrzymywać je wszystkie z wykorzystaniem wspólnej bazy komponentów wielokrotnego użytku.

Tutorial zapozna słuchaczy z technikami ponownego wykorzystania kodu stosowanych w małych i średnich firmach, projektowaniem architektonicznym opartych o komponenty, typowymi i zaawansowanymi technikami radzenia sobie ze zmiennością.

Czas trwania:

1.5h

Zarys:

Jest to 1.5h prezentacja dla praktyków i badaczy, związanych z inżynierią oprogramowania, kierowników projektu, analityków i projektantów oraz decydentów w zakresie wyboru technologii.

Ograniczenia:

Brak

Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Jan Werewka, dr hab. inż. prof. n. AGH
Afiliacja: AGH, Katedra Informatyki Stosowanej, WEAIiIB
E-mail: werewka@agh.edu.pl
Strona domowa: http://home.agh.edu.pl/werewka

Aktualnie pracuje Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w Katedrze Informatyki Stosowanej. Był jednym z założycieli firmy informatycznej ATSI S.A., która powstała w 1997 roku. Kierował tą firmą jako prezes przez 17 lat do roku 2014. Jest założycielem i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami Informatycznymi” (http://wozpi.agh.edu.pl/) organizowanych na AGH nieprzerwanie od roku 2009. Jest założycielem i kierownikiem Akademii Architektury IT (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/), która specjalizuje się w szkoleniach informatycznych z obszaru architektury korporacyjnej i oprogramowania. Jest inicjatorem powstania Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (http://www.it-phd-studies.agh.edu.pl/home/), na które nabór rozpoczyna się od kwietnia 2016 roku.

Język:

Polski

Opis:

Celem warsztatów jest zagadnienie optymalnego rozwoju oprogramowania zgodnego z celami firmy informatycznej oraz klienta, u którego oprogramowanie jest wdrażane i utrzymywane. Przedstawiono systematyczne podejście bazujące na architekturach korporacyjnych przedsiębiorstw i krajobrazie architektonicznym rozwijanego oprogramowania. Uczestnicy warsztatów otrzymają plakaty dydaktyczne Akademii Architektury IT (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/) wyjaśniające prezentowane podejście.

Czas trwania:

4.5h

Zarys:

1. Architektury korporacyjne firm informatycznych
2. Modelowanie architektury korporacyjnej i oprogramowania w języku ArchiMate
3. Architektura oprogramowania dwóch prędkości dla podwojonej architektury korporacyjnej

Ograniczenia:

Od 5 do 16 uczestników

Krótkie wprowadzenie do Test-Driven Development

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Krzysztof Jelski
Afiliacja: Szef działu szkoleń w Pragmatists
E-mail: krzysztof.jelski@pragmatists.pl

Krzysztof Jelski pracuje w firmie Pragmatists, oferującej szkolenia w zakresie technicznych praktyk zwinnych. Wyszkolił w ramach warsztatów z Test-Driven Development (TDD) ponad 250 osób w ciągu ostatnich 5 lat. Krzysztof pomaga również zespołom programistów ściślej współpracować z ludźmi biznesu.

Język:

Polski lub angielski

Opis:

Test-Driven Development jest praktyką programowania, która ma ogromny wpływ na jakość i projekt projektów oprogramowania. Jej stosowanie pozwala uzyskać kod łatwiejszy w pielęgnacji, bardziej zrozumiały i z mniejszą liczbą defektów. Jednak jest to dość wymagająca umiejętność – wymaga zmiany nawyków programistycznych.
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników do zagadnień TDD, demonstracja jak tę praktykę stosować oraz umożliwienie jej wykorzystania w praktyce. Część pierwsza warsztatów dotyczy teorii TDD, która będzie wyjaśniana z wykorzystaniem przykładu przeprowadzanego “na żywo”. W części drugiej uczestnicy będą próbować TDD dla przygotowanych przykładów.

Czas trwania:

3h

Zarys:

• W jaki sposób TDD może wspomóc proces rozwoju oprogramowania?
• Jakie są korzyści ze stosowania Test-Driven Development?
• Cykl TDD – Zielony-Czerwony-Refaktoryzacja
• Demonstracja stosowania TDD
• Zastosowanie TDD – ćwiczenia

Ograniczenia:

Maksymalna liczba uczestników: 30

Walidacja oprogramowania sieciowego. Alternatywa dla tradycyjnego podejścia do testowania – dowodzenie jakości oprogramowania

Organizatorzy:

Imię i nazwisko: Marek J. Greniewski
Afiliacja: Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
(EWSIE)
E-mail: marek@greniewski.pl

Marek J. Greniewski urodził się w Warszawie (Polska) w 1932. Edukacja: 1950-54 – tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. 1956 – doktorat w matematyce stosowanej na Politechnice Warszawskiej. 1970 – doktorat w przetwarzaniu danych w sterowaniu produkcją (podejście MRP II) na Warszawskeij Akademii Ekonomicznej. Publikacje: 5 książek w j. polskim: Wstęp do programowania i modelowania cyfrowego (1961), PWN, Warszawa, Polska. “Robot kierownictwa : automatyczne przetwarzanie danych” (1967), PWN, Warszawa, Polska. “Technologia procesów przetwarzania danych dla zarządzania (1972), Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Polska. “Wprowadzenie do MRP II – metody wspomagania zarządzania” (1996), UCL SA, Warszawa, Polska. “Technologia informacyjna i logika formalna” (2016), Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Język:

Polski lub angielski

Opis:

Metody numeryczne walidacji sieciowych systemów oprogramowania, oparte na wynikach uzyskanych przez Edmunda Clarke’a, Allena Emersona, Josepha Sifakisa i Geralda Holzmanna. Prezentacja języka modelowania PROMELa i narzędzia SPIN Checker.
W ramach warsztatów zostaną przedstawione:
• Teoria badania modeli: Weryfikacja algorytmiczna i debugowanie
• Narzędzie Spin Model Checker

Czas trwania:

3h

Zarys:

1. Krótka prezentacja teorii Clarke’a, Emersona i Sifakisa nt. badania modeli (Nagroda Turinga ACM w 2007)
2. Wprowadzenie do języka PROMELa
3. Erigone Model Checker – uproszczona wersja narzędzia
4. Przykłady użycia narzędzia Erigone Model Checker

Ograniczenia:

Maksymalna liczba uczestników: 20
Oprogramowanie: Erigone Model Checker

Kliknij, aby pobrać materiały