Harmonogram

Poniżej znajduje się wstępny, szczegółowy harmonogram konferencji KKIO.
Harmonogram może być zmieniony/poprawiony.

Czwartek, 15-tego września
9.00 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
Przewodniczący: Zbigniew Huzar & Tadeusz Gospodarek
Sala: Dominikańska + Tumska
10.15 – 11.15 Sesja S1: Keynote Speaker – nauka
Przewodniczący: Bogumiła Hnatkowska
Sala: Dominikańska + Tumska
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.45 Sesja S2: Wymagania i modelowanie domeny
Przewodniczący: Jakub Swacha
Sala: Dominikańska + Tumska
13.45 – 15.00 Lunch
15.00 – 17.00 Sesja S3: Zapewnianie jakości
Przewodniczący: Mirosław Ochodek
Sala: Dominikańska + Tumska
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.30 – 18.30 Sesja S4: Panel dyskusyjny: Ocena oprogramowania
Przewodniczący: Tadeusz Gospodarek
Sala: Piastowska
20.00 Bankiet
Piątek, 16-tego września
9.30 – 10.15 Sesja S5: Keynote Speaker – filozofia
Przewodniczący: B. Hnatkowska
Sala: Tumska
10.15 – 11.00 Sesja S6: Sesja plakatowa
Przewodniczący: Mirosław Staroń
Sala: Dominikańska
10.15 – 10.45 Sesja S7: Studium przypadku – przemysł
Przewodniczący: Lech Madeyski
Sala: Tumska
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Sesja S8: Keynote Speaker – przemysł
Przewodniczący: T. Gospodarek
Sala: Tumska
12.30 – 14.00 Sesja S9: Ulepszanie procesów wytwarzania
Przewodniczący: Zbigniew Huzar
Sala: Mieszczańska
12.30 – 14.00 Sesja S10: Zwinne transformacje w IT
Przewodniczący: Aneta Poniszewska-Marańda
Sala: Tumska
14.00 – 15.00 Lunch
15.00 – 16.30 Sesja S11: Architektura systemów i wytwarzanie
Przewodniczący: Piotr Kosiuczenko
Sala: Mieszczańska
15.00 – 16.30 Sesja S12: Testowanie i predykcja defektów
Przewodniczący: Stanisław Jarząbek
Sala: Tumska
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
16.30 – 17.30 Spotkanie Komitetu Sterującego, Programowego i Organizacyjnego
Sala: Piastowska
18.00 – 19.00 Kolacja
20.00 Rejs statkiem z Przystani Kardynalskiej
Sobota, 17-tego września – Wyższa Szkoła Bankowa
9.00 – 10.30 Tutorial 1 – budynek B, sala 102 Tutorial 3 – część I – budynek B, sala 318
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa – budynek B, sala 109
10.45 – 12.15 Tutorial 2 – część I – budynek B, sala 102 Tutorial 3 – część II – budynek B, sala 318
12.15 – 13.15 Lunch – budynek B, sala 109
13.15 – 14.45 Tutorial 2 – część II – budynek B, sala 102 Tutorial 4 – część I – budynek B, sala 318
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa – budynek B, sala 109
15.00 – 16.30 Tutorial 2 – część III – budynek B, sala 102 Tutorial 4 – część II – budynek B, sala 318
16.30 – 16.45 Zamknięcie konferencji – budynek B, sala 102

Sesja S2: Wymagania i modelowanie domeny

 • Business rule patterns catalog for structural business rules, Bogumiła Hnatkowska and Jose María Alvarez-Rodriguez
 • Sketching use-case scenarios based on use-case goals and patterns, Mirosław Ochodek, Krystian Koronowski, Adam Matysiak, Piotr Miklosik and Sylwia Kopczyńska
 • Domain modeling based on requirements specification and ontology, Iwona Dubielewicz, Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar and Lech Tuzinkiewicz
 • Semantic validation of UML class diagrams with the use of domain ontologies expressed in OWL 2, Małgorzata Sadowska and Zbigniew Huzar
 • RSL-DL: Representing domain knowledge for the purpose of code generation, Kamil Rybiński and Rafał Parol

Sesja S3: Zapewnianie jakości

 • Assessment of the software defect prediction cost effectiveness in an industrial project, Jaroslaw Hryszko and Lech Madeyski
 • Dynamic stylometry for defect prediction, Adam Roman and Rafał Babiarz
 • Mutant generation for WSDL, Ilona Bluemke and Wojciech Grudziński
 • Improving measurement certainty by using calibration to find systematic measurement error – a case of lines-of-code measure, Miroslaw Staron, Darko Durisic and Rakesh Rana
 • Performance comparison of CRM systems dedicated to reporting failures to IT department, Hubert Zarzycki, Jacek M. Czerniak, Dawid Lakomski and Piotr Kardasz

Sesja S4: Ocena oprogramowania

Ocena większości systemów oprogramowania jest złożonym problemem. Z jednej strony wymaga wiedzy, jak oceniać ilościowo wysiłek niezbędny do uzyskania wymaganej funkcjonalności. Z drugiej strony jest to problem ekonomiczny, jak porównywać systemy o podobnej wydajności. Tak więc, we wszystkich przypadkach należy dokonywać oceny systemów o oparciu o kryteria analizy wielokryterialnej jak również z wykorzystaniem pewnych technik oceny, jak szacowanie całkowitego kosztu inwestycji, czy analiza kosztów i korzyści. Techniki te pozwalają porównać analizowane oprogramowania z istniejącymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Jednakże, do najważniejszych podejść z technologicznego punktu widzenia należy analiza punktów funkcyjnych w obu znormalizowanych wariantach: COSMIC i IFPUG, stosowane w połączeniu z metodą ab-initio. Ostatnia metoda pozwala ocenić oprogramowanie jako wynik pełnego projektu IT, z uwzględnieniem wszystkich elementów potrzebnych do jego pomyślnego zakończenia. W ramach dyskusji zostanie omówiona różnica pomiędzy dwiema ocenami: potencjału rynku oprogramowania i wartości oprogramowania rozumianego jako rzeczowe aktywa trwałe. W obu przypadkach wynik końcowy powinien prowadzić do ilościowej ocenę wyrażonej w jednostkach monetarnych, niezależnie od celu analizy.

Sesja S6: Sesja plakatowa

 • Designing a data warehouse for changes with Data Vault, Adrian Najczuk and Artur Wilczek
 • Experience report: Process of introduction of DevOps into production system, Tomasz Wala, Jolanta Wrzuszczak-Noga and Marek Majchrzak
 • Merging textual representations of software models – a practical approach,  Ferenc Attila Somogyi and Mark Asztalos
 • Static data flow analysis for code change propagation in Java programs,  Grzegorz Kochański
 • The use of web services architecture for engineering calculations based on the webMES platform, Piotr Jeruszka and Andrzej Grosser
 • Toward agile data warehousing, Adrian Najczuk and Artur Wilczek
 • Zbierane i przetwarzanie danych użytkowników do celów marketingowych,  Aneta Poniszewska-Marańda and Jonatan Gostyński
 • Zwinne szacowanie pracochłonności w projektach programistycznych – studium przypadków, Maciej Łabędzki, Patryk Promiński, Adam Rybicki, and Marcin Wolski

Sesja S7: Studium przypadku – przemysł

Tytuł: Semantyczna i syntaktyczna analiza treści w mediach społecznościowych
Prezenter: Bartosz Szkudlarek
Firma: Outsourcing Partner Sp. z o.o.
Krótki opis:
W ramach współpracy ze sztabem wyborczym kandydata na prezydenta, Outsourcing Partner uruchomiło projekt badawczy mający na celu zbieranie oraz analizowanie informacji pochodzących z mediów społecznościowych. Celem projektu było opracowanie mechanizmów wychwytywania informacji, znacząco wpływających na wizerunek kandydata w momencie, kiedy informacja ta była jeszcze mało popularna. Takie podejście miało zapewnić możliwość reagowania przez sztab wyborczy na powstające pozytywne lub negatywne informacje na temat samego kandydata lub danej partii.
Język prezentacji: Polish

Sesja S9: Ulepszanie procesów wytwarzania

 • Software engineering needs agile experimentation: A New Practice and Supporting Tool, Lech Madeyski and Marcin Kawalerowicz
 • An Industrial survey on business analysis problems and solutions, Piotr Marciniak and Aleksander Jarzębowicz
 • Beyond software architecture knowledge management tools, Andrzej Zalewski
 • A collaborative approach to developing a part-time PhD program in IT architecture with industry cooperation, Jan Werewka

Sesja S10: Zwinne transformacje w IT

 • Model of RUP processes maturity assessment in IT organizations, Włodzimierz Wysocki, Cezary Orłowski, Artur Ziółkowski and Grzegorz Bocewicz
 • Trigger-based model to assess the readiness of IT organizations to agile transformation,  Cezary Orłowski, Tomasz Deręgowski, Miłosz Kurzawski,  Artur Ziółkowski and Bartosz Chrabski
 • The reference model of tools adaptation in the perspective of technological agile transformation in IT organizations,  Cezary Orłowski, Bartosz Chrabski, Artur Ziółkowski, Tomasz Deręgowski and Miłosz Kurzawski
 • Building project and project team characteristic for creating hybrid management processes,  Cezary Orłowski, Tomasz Deręgowski, Miłosz Kurzawski, Artur Ziółkowski and Bartosz Chrabski

Sesja S11: Architektura systemów i wytwarzanie

 • Heterogeneous system architecture in education management software,  Wiktor Zychla
 • Service-Oriented Architecture for integration of information systems at data level, Aneta Poniszewska-Maranda and Patryk Wójcik
 • Factors influencing user story estimations: an industrial interview and a conceptual model,  Marek Majchrzak and Lech Madeyski
 • Performance analysis of web application using MySQL, MongoDB and Redis databases, Krzysztof Miśtal, Ziemowit Nowak

Sesja S12: Testowanie i predykcja defektów

 • Postgraduate Studies on software testing in Poland,  Lucjan Stapp, Adam Roman and Maciej Chmielarz
 • Software metrics in Boa large-scale software mining infrastructure: challenges and solutions,  Agnieszka Patalas, Wojciech Cichowski, Michał Malinka, Wojciech Stępniak, Piotr Maćkowiak and Lech Madeyski
 • How to improve linking between issues and commits for the sake of software defect prediction?,  Tomasz Gawęda, Ewa Nestorowicz, Oskar Wołk, Lech Madeyski and Marek Majchrzak
 • Defect prediction with bad smells in code,  Jaroslaw Hryszko, Lech Madeyski, Marta Dabrowska and Piotr Konopka